[Fanart – Chibi] Lam Lâm

Fanart các nhân vật trong tác phẩm của Lam Lâm

Nguồn: tieba.baidu

—xOx—

Ảo Giác

Tứ gia

Tứ gia

Tứ gia - Đoạn Hành

Tứ gia~

Quần nhót của Tứ gia :">

Vô Xử Khả Tầm

Trác Văn Dương - Lâm Cánh

Trác Văn Dương

Nghịch Phong Nhi Hành 

Tiếu Huyền - Âu Dương

Tiếu Huyền

Tiếu Huyền - Âu Dương

Phi Hữu

Cua đả Mực =)))

Cua Mực :">

Chung Bàng Giải - Đỗ Du Côn

Đỗ Du Dư

Chung Lý

Lão Ngũ

Thương Kỳ

Quân Tử Chi Giao 

Gia đình ba người :">

Trang Duy

Trang Duy - Sở Mạc

Sở Mạc

Trì Ái

Kha lạc

pê-ệt: kiếm thêm được bức nào đẹp nữa sẽ bổ sung sau :”>

Advertisements

One thought on “[Fanart – Chibi] Lam Lâm

  1. Trời ơi, cái hình đầu tiên của Tứ gia… Nhân vật thụ tính cách đặc biệt nhất mình từng biết, và yêu mến. cảm ơn bạn đã share.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s