SCI

SCI mê án tập

Tác giả: Nhĩ Nhã – 耳雅

Thể loại: Hiện đại, trinh thám, hài, ấm áp

Tình trạng bản gốc: ongoing (án 14 – quyển 4)

Tình trạng bản dịch: án 11

Dịch: Quick Translator

Edit: K.

Beta: Duê, Miên.

.: Mục Lục :.

Án 11: U Linh Hung Thủ 

 01 | 02 | 03

04 | 05 | 06 | 07

08 | 09 | 10

 11 | 12 | 13 | 14

15 | 16 | 17

18 | 19 | 20 | 21

22 | 23 | 24

25 | 26 | 27 | 28

29 | 30 | 31

32 | 33 | 34 | 35

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s