[Ảnh minh họa] SCI – Thử Miêu XD~

Ảnh minh họa của SCI, Quỷ Hành Thiên Hạ và Tội ái An Cách Nhĩ

Nguồn: weibo


Triển Chiêu :”>

.

Công Tôn mỹ nhơn :”>

.

Tiểu Bạch :”>

.

Bà Nhã nói đây là Đại Bạch = =”

.

Triệu Tước XDXDXD

.

Cũng Nhã đại nhân nói đây là Tiểu Triển và Tiểu Bạch *v*

.

.

.

Chuột gấm =))

.

Ngự miêu =))

.

Mắt của chuột gấm và ngự miêu :”>

.

Nhã đại nhân gọi đây là “Uy mèo” =))

.

 

Chibi XD 

.

.

.

Bonus Mạc Phi…

.

…và An Cách Nhĩ =))

.

.

.

Bonus của bonus…

Caption của hình này của chị Nhã là “Buổi sáng ăn bánh bao~” XD

.

.

.

Bonus của bonus của bonus…

Hình bìa của Du Long Tùy Nguyệt :”>

.

.

Advertisements

11 thoughts on “[Ảnh minh họa] SCI – Thử Miêu XD~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s